PLENS

Detall punt del ple

Proposta de novació de membres de la Comissió redactora de l’Ordenança municipal de radiocomunicació. (Exp. núm. UP00/11/03).

Resultat: Aprovat

19 a favor
6 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho