PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari de data 16 de juliol de 2012

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Despatx d'ofici