PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acceptació de cessió gratuïta de terreny i aprovació provisional del Pla Especial a l’Av. Montseny a la Floresta (Expedient núm. 82003/11).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho