PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'estat d'execució del Pressupost municipal (Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al segon trimestre de 2017.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ECONOMIA I HISENDA

Presentat per: Equip de govern