PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dictamen per a la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 2505/2020, de 30/07/2020, de designa de defensa lletrada i de procurador en el recurs contenciós administratiu núm. 33/2020 - Exp. núm. 4471/2020 - José María Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez - Expropiació forçosa finca C/ Golf de Biscaia, 1. (Expedient: 4471/2020)

Resultat: Aprovat

A favor tots els grups, tret de Cs que s'absté

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho