PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels estats d'execució, a 30 de juny de 2021, dels pressupostos de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 28608/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho