PLENS

Detall punt del ple

Acceptació desistiment envers la tramitació del Pla Especial d'assignació d'usos esportius - recreatius, cultural - religiós i docent al terreny qualificat d'equipament del carrer Joan XXIII número 2 de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm.: 82001/21 - 5453/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho