PLENS

Detall punt del ple

Acceptació desistiment envers la tramitació del Pla Especial d'assignació d'usos d'equipament sanitari-assistencial i dotacional al terreny qualificat d'equipament del carrer Joan XXIII número 2 de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm.: 82002/21 - 5675/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMALEscolta-ho