Ple: Sessió d'abril

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat.cat, al Facebook Live de Cugat.cat i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple ordinari del mes d'abril 2018

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes del Ple de dates 23 de febrer i 19 de març de 2018 (extraordinària i ordinària respectivament).

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA
Urbanisme
2.- Proposta d'aprovació d'actes preparatoris de modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de la Floresta i Valldoreix - Exp. 83005/18.

3.- Proposta de complementació de l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del Parc d'activitats econòmiques de Can Sant Joan, àmbit Sud-Est (Expedient núm. 81001/17).

Economia
4.- Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 7 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2018.

5.- Proposta d'acord d'aprovació de modificació de les ordenances fiscals: núm.1 'Impost sobre béns immobles' i núm.18 'Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal'.

6.- Proposta d'acord d'autorització d'una transferència de capital pluriennal per a la societat privada municipal PROMUSA destinada a la construcció d'habitatge públic de lloguer en el període 2019-2023.

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE
Recursos Humans
7.- Proposta d'aprovació de festes locals per a l'any 2019.

MOCIONS INSTITUCIONALS
9.- Moció institucional per la visibilització de les persones amb problemes de salut mental i el combat de l'estigma.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
10.- Moció conjunta dels grups municipals d'ICV-EUiA, ERC-MES, Cs, CUP-PC i PP per tal que la composició del Consell d'Administració de Promusa reflecteixi l'actual composició del Ple.

11.- Moció conjunta dels grups municipals d'ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC per a retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.

12.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, PDeCAT-Demòcrates i ERC-MES per a l'actualització del Fons de Patrimoni de Sòl i Habitatge.

13.- Moció conjunta dels grups municipals d'ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates i CUP-PC en defensa dels drets civils i polítics i per la llibertat dels presos polítics.

14.- Moció conjunta dels grups municipals del PP i CUP-PC de suport al programa d'esport en edat escolar de Sant Cugat del Vallès.

15.- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC de suport a Proactiva Open Arms.

16.- Moció del grup municipal de Cs per donar suport a la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

17.- Moció del grup municipal del PSC-CP en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

18.- Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per a la derogació de la Llei d'estabilitat pressupostària i per a l'autonomia municipal per reinvertir el superàvit pressupostari.

19.- Moció del grup municipal del Partit Popular per tal d'establir una ràtio òptima policial per a Sant Cugat, així com diverses millores per a la Policia Local i millorar la seguretat ciutadana al nostre municipi.

20.- Moció d'urgència que presenta el grup del PSC a favor del diàleg i la reconciliació.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
21.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 16/abr/18, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat