Junta de veïns de l'EMD de Valldoreix

Hora: 19:00h politica

Cugat Mèdia oferirà en 'streaming' la junta de veïns per Cugat.cat

Sessió plenària ordinària

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del ple extraordinari del dia 14 d'octubre de 2019 i del ple ordinari del dia 22 d'octubre de 2019.

2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moció de la CUP-PC, ERC-MES i PSC per realitzar un Pla de Mobilitat integral de Valldoreix.
B) Moció de la CUP-PC per a garantir el finançament de la següent fase del Pla Director del Castell de Canals.
C) Moció de la CUP-PC per a la renovació i ampliació d'una xarxa de cartelleres per a la difusió i informació de les activitats d'entitats i associacions de Valldoreix i també per a la informació de Bans i Informació Local Municipal.
D) Moció del grup municipal d'ERC-MES i CUP-PC per posar les partes públiques de Valldoreix al servei de les entitats i artistes del poble per a fer-hi murals.

3. Donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 11 d'octubre al dia 10 de novembre de 2019 ambdós inclosos.

4. Donar compte de l’execució del tercer trimestre del pressupost 2019. Expedient 1213/2018.

5. Donar compte de l'informe sobre els compliments de pagament del tercer trimestre de l'any 2019, i el període mitjà de pagament. Expedient 1213/2018.

6. Donar compte de les dades d'avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat del tercer trimestre 2019, remeses al Ministeri d'Hisenda. Expedient 1213/2018.

7. Modificació Pressupostària núm 10/2019. Expedient 1213/2018.

8. Adjudicació del contracte de gestió del servei de bar-restaurant del Casal de Cultura i Joventut de Valldoreix. Expedient 798/2019.

9. Atorgar la compatibilitat per exercir l'activitat privada com a enginyer en geomàtica i topografia a Andrés Perez Bustos, amb l'activitat pública com a Inspector/Delineant de l'EMD de Valldoreix. Expedient 927/2019.

10. Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'EMD de Valldoreix, amb l'amortització del lloc de treball d'administrativa d'atenció ciutadana, i la creació del lloc de treball d'administrativa de serveis generals. Expedient 553/2018.

11. Nomenament de representant a Consell General Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural, a Susana Herrada Cortés.

12. Acció de govern.

13. Precs i preguntes.
a) Pregunta del grup CUP-PC en relació al Conveni signat amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la utilització de l’aparcament de Can Cadena.
b) Pregunta del grup d'ERC-MES, de quan es convocarà la taula per l'emergència habitacional que, segons es va acordar al Ple de setembre, havia d'estar convocada abans del Ple d'octubre?

Data: dijous, 21/nov, 19:00h
Lloc: EMD de Valldoreix (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185)
Organitza: EMD Valldoreix

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat