OPINIÓ

Columnes opinió :: Albert Salarich

Opinió :: Albert Salarich

L'Esport-Educació

Albert Salarich

L'Esport-Educació

Promocionar i seguir de prop l'Esport-Educació hauria de ser troncal per a una administració pública local. La vessant educativa de l'esport a tots els nivells és una gran inversió de futur. Si aconseguim que els infants puguin passar a l'edat adulta a través d'un procés d'aprenentatge reglat del que en molts països avançats anomenen 'alfabetització física', probablement aconseguirem que quan sigui adult tingui interioritzats uns hàbits saludables que els acompanyaran la resta de la seva vida.

Albert Salarich | Publicat: el 6/juliol | Opinió

D'incendis i de bombers

B

Albert Salarich | Publicat: el 27/abril | Opinió

La gestió de l'aigua a Sant Cugat

L'Ajuntament té l'obligacio de subministrar aigua a tots els veïns i veïnes, comerços, empreses i entitats de la ciutat.

Albert Salarich | Publicat: el 3/febrer | Opinió

Nosaltres presentem moció

Existeix una dificultat damunt de la taula que és l'accés a l'habitatge per part de la ciutadania.

Albert Salarich | Publicat: el 16/set/19 | Opinió