OPINIÓ

Columnes opinió :: Paula Núñez

Opinió :: Paula Núñez

Feminisme & LGTBI

Paula Núñez

Feminisme & LGTBI

El dia 19 de juny es va iniciar la primera edició de #Fem Escola Dolors Renau, per la secretaria de polítiques feministes del PSC, liderada per la Sònia Guerra. La Dolors Renau va ser una dona feminista i socialista, i amb el seu nom recordarem sempre la importància de la formació feminista per un món just i una societat encaminada a la igualtat i la dignitat de les dones. I fem el reconeixement que es mereix pel seu treball i el seu valor com a persona, que ha deixat un buit als cors de molts companys i amics del partit.

Paula Núñez | Publicat: el 24/juny | Opinió

El 8M com a moviment social revolucionari

Que està passant amb el Dia de la Dona? Quins canvis s'han produït en els darrers anys? Cóm hem passat d'un dia de celebració, commemoratiu de felicitacions a manifestacions multitudinàries fins arribar a la primera vaga feminista al 2018.

Paula Núñez | Publicat: el 4/març | Opinió

Derechos Humanos, igualdad de género

En los debates actuales en materia de feminismo, de igualdad de género ya sea en los medios de comunicación tradicionales, como en las redes sociales o en los programas políticos de ciertos partidos observo una fuerte confusión entre lo que son derechos humanos y lo que son otras libertades o intereses de colectivos o grupos individualizados, confusión en su origen y en su naturaleza jurídica y que comporta un relativismo a la hora de desarrollarlos y promoverlos.

Paula Núñez | Publicat: el 9/oct/19 | Opinió