PLENS

Detall punt del ple

Declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació de béns i/o drets i la seva valoració i determinació de just preu, a resultes de la memòria tècnica valorada aprovada per execució d'obres ordinàries municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

Presentat per: Equip de governEscolta-ho