PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació del Codi de conducta dels membres electius i del personal directiu de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Aprovat

15 a favor i 10 abstencions

Àmbit: PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERTEscolta-ho