| Activitat

L'EPEL Cugat.cat elabora anualment la memòria d'activitats relativa a l'any anterior, classificada per canals, departaments i mètriques de seguiment.