| Informació econòmica

En aquest espai, l'EPEL Cugat.cat publica tota la informació relacionada amb:

  • Contracte programa amb l'Ajuntament de Sant Cugat
  • Pressupost ordinari anual de l'EPEL
  • Comptes Anuals de l'EPEL
  • Contracte programa

    2019-2022