Ple: Sessió d'abril

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat.cat, al Facebook Live de Cugat.cat i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes d'abril de 2019

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació de l’esborrany de l'acta del Ple de data 18 de març de 2019.

DECLARACIONS JUNTA PORTAVEUS
2.- Declaració de la Junta de Portaveus en relació a la celebració dels 40 anys d'ajuntaments democràtics.

PRESIDÈNCIA, ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
Presidència
3.- Dictamen per la creació del Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i aprovació dels models de declaracions.

TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Territori
4.- Dictamen d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de la Floresta i Valldoreix. (Exp. núm. 83005/18).

5.- Dictamen d'inici dels treballs per a l'estudi d'una modificació puntual de PGM per a la regulació de la implantació d'habitatges d'ús turístic a Sant Cugat del Vallès i suspensió de llicències a l'empara de l'article 73.1) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. (Exp. 10730/2019).

Participació Ciutadana
6.- Dació de compte d'acords i punts tractats pels Consells de Barri.

Economia
7.- Dació de compte de la liquidació corresponent a l'exercici 2018 del Pla Estratègic de Subvencions. (Exp. 8963/2019)

8.- Dictamen d'aprovació de la incorporació d'un nou preu públic en el grup IX Prestació de serveis i cessió d'espais del Museu municipal, per a l'any 2019. (Exp. 7322/2019)

9.- Rectificació de l'inventari general consolidat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb referència a 31 de desembre de 2018. (Exp. 8434/2019)

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÈS SOCIAL I HABITATGE
Recursos Humans
10.- Dictamen de modificació de la plantilla de personal vigent per a l'exercici 2019 per a l'amortització de places i llocs de treball de direcció pública professional. (Exp. 10155/2019).

MOCIONS INSTITUCIONALS
11 .- Moció institucional per a la posta en marxa del projecte 'Apadrina un parc'.

12.- Moció institucional per tal de consolidar l’ampliació del servei d'FGC de la línia S1 coincidint amb la Festa Major i ampliar-ne la freqüència.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
13.- Moció del grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates, ICV-EUiA i PSC-CP en suport d'establir un programa per atendre adequadament els joves que migren sense referents adults.

14.- Moció del grup municipal del PP de rebuig a l'atac del Parlament a l'educació diferenciada i en suport al dret dels pares a educar lliurement als seus fills.

15.- Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la retirada i als grups parlamentaris la no ratificació del Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
16.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 15/abr, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat