CORONAVIRUS

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A SANT CUGAT

DADES COVID | Actualització a 13/05/2021

ÀREA RT RISC REBROT NOUS CONTAGIS (total) PACIENTS INGRESSATS (total)
SANT CUGAT DEL VALLÈS 0,73 217 +13 (6.274) -2 (7)
VALLÈS OCCIDENTAL 0,79 184 +97 (76.259) -17 (133)
CATALUNYA 0,84 180 +1.222 (667.542) -88 (1.139)