REGISTRA'T

REGISTRA'T A CUGAT.CAT

Dades personals

(*) En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Cugat.cat exposa:

1. Base de dades digitalitzada

Cugat.cat emmagatzema les dades de caràcter personal en un arxiu digitalitzat i amb les directives de seguretat vigents.

2. Tractament de les dades de caràcter personal.

2.1 Cugat.cat no cedeix cap dada informatitzada a tercers. Cugat.cat utilitza aquestes dades perquè els usuaris puguin rebre butlletins electrònics amb actualitat estrictament informativa del portal electrònic i la resta de mitjans de l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) de l'Ajuntament de Sant Cugat.

2.2 Cugat.cat no fa ús de les dades dels usuaris subscrits amb finalitats comercials o venda de productes que no siguin estrictament de caràcter informatiu o contingut del mateix mitjà de comunicació.

2.3 Cugat.cat només facilitaria les dades de caràcter personal per obligat compliment de la llei per instàncies judicials i policials.

3. Drets dels usuaris.

3.1 Els subscriptors, tal com contempla el RGPD, poden modificar i rectificar les seves dades i condicions en qualsevol moment accedint a través del seu usuari.

3.2 Els usuaris poden donar-se de baixa del servei de newsletter i poden esborrar les seves dades de la base de dades de Cugat.cat en qualsevol moment a través del web o del correu electrònic delegatpd@cugat.cat.

3.3 Els usuaris poden fer arribar qualsevol dubte o discrepància al delegat de protecció de dades a través de l'adreça delegatpd@cugat.cat en cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets. La incidència serà resposta en un màxim de 72 hores.

4. Cookies.

4.1 Cugat.cat fa servir 'cookies' de Google Analytics amb el registre del navegador, temps de visita, contingut, accessos des dels butlletins o descàrrega de fitxers per a l'elaboració de l'auditoria mensual que elabora l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD).

Introdueix aquest codi de verificacio: Mostrar un codi diferent