Ple: Sessió de novembre

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat.cat, al Facebook Live de Cugat.cat i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes de novembre de 2019

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes del Ple de dates 15.10.2019 (extraordinària) i 21.10.2019 (ordinària).

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació, de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

ALCALDIA
3.- Dictamen de modificació del règim de dedicació, de retribucions i d'indemnitzacions dels membres electes de l'Ajuntament.

PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
Presidència, Economia i Hisenda
4.- Dació de compte dels estats d'execució corresponents al tercer trimestre de 2019 dels Pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat pública empresarial.

5.- Dictamen de ratificació i aprovació de l'expedient de modificació número 4 del Pressupost del PME per a l'exercici 2019.

6.- Dictamen de modificació de les fonts de finançament de diverses inversions municipals.

7.- Dictamen d'expedient de modificació núm. 20 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2019.

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
8.- Dictamen de correcció d'errada material detectada a la documentació rectora de la licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment del clavegueram i de construcció de les escomeses de connexió a la xarxa de clavegueram municipal.

CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
9.- Dictamen de designació de representants de l'Ajuntament en el Consell General del 'Consorci Local Ajuntament – La Unió Santcugatenca'.

DESENVOLUPAMENT URBÀ I HABITATGE
10.- Dictamen d'aprovació provisional de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del PGM i planejament vigent en l'àmbit comprès entre l'avinguda Can Picanyol, el passeig Olabarria i la via del ferrocarril. (Exp. núm. 33343/2018 – 83002/18).

11.- Dictamen d'acceptació desistiment envers la tramitació del Pla especial de concreció d'usos i ordenació volumètrica d'equipament destinat a centre de tractament per aigües termals i rehabilitació en la finca del carrer Guadalajara, 16. (Exp. núm. 19637/2010 – 82001/12).

DECLARACIONS JUNTA DE PORTAVEUS
12.- Manifest 25N. Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
13.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat sobre el tribut metropolità.

14.- Moció del grup municipal de Ciutadans per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat.

15.- Moció del grup municipal de Ciutadans pel reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia celíaca.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
16.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

17.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Hora: 16 h (a les 20 hores, audiència pública)

Data: dilluns, 18/nov, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat