OPINIÓ

Columnes opinió :: Albert Salarich

Opinió :: Albert Salarich

Vehicles

Albert Salarich

Vehicles

Fa menys d'un any, el desembre de 2019, Junts per Sant Cugat vam presentar una moció en què instàvem al Suport a la internacionalització per als agents econòmics, acadèmics, culturals i esportius de Sant Cugat. L'objectiu de la moció en el seu conjunt es dirigia a fomentar la cooperació entre l'Administració i la ciutadania, les entitats, les empreses, altres administracions, etc. com ubn sistema de treball real.

Albert Salarich | Publicat: el 26/octubre | Opinió

L'Esport-Educació

Promocionar i seguir de prop l'Esport-Educació hauria de ser troncal per a una administració pública local.

Albert Salarich | Publicat: el 6/juliol | Opinió

D'incendis i de bombers

B

Albert Salarich | Publicat: el 27/abril | Opinió

La gestió de l'aigua a Sant Cugat

L'Ajuntament té l'obligacio de subministrar aigua a tots els veïns i veïnes, comerços, empreses i entitats de la ciutat.

Albert Salarich | Publicat: el 3/febrer | Opinió

Nosaltres presentem moció

Existeix una dificultat damunt de la taula que és l'accés a l'habitatge per part de la ciutadania.

Albert Salarich | Publicat: el 16/set/19 | Opinió