OPINIÓ

Columnes opinió :: Ariadna Jimenez

Opinió :: Ariadna Jimenez

TransCugat 2024

Ariadna Jimenez

TransCugat 2024

El nostre municipi té una confluència de diferents punts de vista, realitats i formes de viure, però les persones trans* molts cops no sentim que els governs de la nostra ciutat treballin prou per facilitar la nostra integració a la normalització de la nostra existència. Qüestió i deures pendents que no afavoreixen la inserció laboral, que juntament amb la greu situació econòmica que patim a Sant Cugat, forçant el nostre col·lectiu a fugir de la ciutat en recerca d'oportunitats en un mercat laboral hostil.

Ariadna Jimenez | Publicat: el 31/març | Opinió

No seràs l'hereu ideal

A Sant Cugat, convivim dins d'una suposada 'atmosfera de benestar', que sols beneficia a les famílies amb més capacitats econòmiques.

Ariadna Jiménez | Publicat: el 24/set/23 | Opinió