OPINIÓ

Columnes opinió :: Ramon Segura

Opinió :: Ramon Segura

Valldoreix i el 14 d'abril

Ramon Segura

Valldoreix i el 14 d'abril

Valldoreix és una vila que, a primer cop d'ull, per la seva fisonomia, pot semblar una ciutat-jardí-dormitori, articulada al voltant dels eixos estació FGC-Túnels de Vallvidrera-autopista. La realitat, però, ens mostra un poble dinàmic, amb un teixit associatiu viu i divers que s'organitza perquè passin coses.

Ramon Segura | Publicat: el 2/abril | Opinió

Cohabitació a Valldoreix

La llei electoral de les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) determina que l'elecció de la persona que n'ocupa la presidència es fa de manera directa, és a dir, es tracta d'una elecció nominal i no pas vinculada necessàriament a un partit polític.

Ramon Segura | Publicat: el 20/febrer | Opinió

Feixisme i vandalisme a Valldoreix

L'auge de l'extrema dreta i dels totalitarismes a escala global es fa sentir a tot arreu, també a la nostra vila.

Ramon Segura | Publicat: el 6/febrer | Opinió

Propostes realistes i honestes per a Valldoreix

Temps enrere Valldoreix era reconegut per ser un poble capdavanter en molts aspectes.

Ramon Segura | Publicat: el 31/mai/22 | Opinió

Continuen els errors

Del pla d'usos i equipaments del període 2008-2018, redactat per l'EMD de Valldoreix amb la Diputació, l'EMD només ha executat un únic projecte dels 10 proposats: l'escola bressol.

Ramon Segura | Publicat: el 17/mai/22 | Opinió