Álvaro Benejam (PP): 'La gent no ha de pagar els errors dels polítics de l'anterior mandat amb més impostos'

El líder del PP no dona per fet el vot a favor de les ordenances ni del pressupost, i assegura no tenir clar on s'ha de construir La Mirada


  • Comparteix:

El Partit Popular està pendent de saber si el govern accepta alguna de les seves al·legacions al pressupost de 2024, que es votarà al ple de desembre d'aquest divendres al matí, per saber quin serà el sentit del seu vot. El portaveu dels populars, Álvaro Benejam, es mostra, però molt a favor de la contenció de despeses que està fent el govern actual per mirar que l'any que ve es pugui tancar amb números verds i no vermells, com el 2022 i el 2023. Per aquest motiu, en una entrevista a Cugat Mèdia, Benejam torna a demanar la sortida del govern d'Esquerra Republicana perquè considera que un dels responsables del dèficit no pot formar part de la solució. Tampoc ha confirmat si votarà a favor de les ordenances fiscals del 2024, que es tornen a congelar. I respecte a les dues mocions en sentit contrari que s'hauran de votar en el ple, el líder popular no té clar encara a quina donarà suport.

Abans de parlar de l'actualitat més política de la ciutat, sí que volia preguntar-li sobre un tema que ha fet que Sant Cugat aparegui aquest cap de setmana a tots els mitjans de Catalunya i de l'Estat, que és aquest xat amb menors inclosos sense el seu permís, en molts casos, on es compartien vídeos de caràcter pornogràfic. Què en pensa d'aquesta situació?
És un tema molt profund. És un debat que està a la societat de com hem de tractar la relació de les dels menors amb els telèfons mòbils. I com que internet està oberta, qualsevol pot fer el que vulgui tenen accés a continguts que no són idonis per menors. Tenint aquest problema a sobre la taula i, per tant, hem de fer alguna cosa, hem de fer com a societat, però també des de les administracions públiques. Són les famílies les que accepten que el noi o la noia tingui un telèfon mòbil per a ús diari, i hem de conscienciar les famílies que això pot portar coses bones, però també coses molt dolentes.

En aquest debat que hi ha en les últimes setmanes i mesos, un grup de pares bastant nombrós, cada cop més, defensen que no s'ha de donar el primer mòbil fins als 16 anys. Què n'opina vostè? Ja no li pregunto tant com a PP, sinó com a pare.
Hi estic plenament d'acord, tant com a Partit Popular i com a pare, perquè crec que no és sa que un nen, perquè al final tot el que no sigui tenir 16 anys ets un nen, entenc que fins a aquella edat no es té una maduresa suficient per a fer un bon ús d'un telèfon mòbil, tret que estigui capat. Si el telèfon mòbil només és per trucar i per i per tenir localitzat el teu fill o la teva filla, però això sí que està bé. Crec que s'ha d'incidir molt en les famílies, perquè són les famílies les que tenen el poder de deixa tenir un mòbil o no deixar-lo al seu fill. El que em sap greu és Sant Cugat hagi sortit als mitjans de comunicació per aquesta notícia, perquè crec que és una qüestió que està molt estesa, no és una qüestió només de Sant Cugat.

Anem ja cap a l'actualitat més local. Vostè i el seu company Alfredo Bergua han tornat al ple de l'ajuntament després de quatre anys. En el cas de l'Alfredo, feia més temps que no era regidor, però. Com han viscut el Partit Popular de Sant Cugat aquests quatre anys fora del dia a dia del ple?
Nosaltres vam assumir que no estaríem dins de l'ajuntament en el mandat 2019-2023 i personalment no vam tenir cap problema, però sí com a partit. Com a partit va ser un xoc quedar fora de l'ajuntament i també era fruit de la conjuntura perquè era molt estrany que el Partit Popular no estigués representat a l'ajuntament amb regidors donada la trajectòria del partit a Sant Cugat. Vam estar un temps de reconstrucció, tant de projecte com d'equips. I hem aconseguit assolir unes fites que ens havíem marcat per aquest mandat, que és treure representació, i a més amb tres regidors. Ara no només estem l'Alfredo Bergua i jo, sinó que també tenim a l'Estrella Salanova, que està fent una gran feina. Hem passat la travessia del desert, però tornem a ser aquí i crec que estem fent una oposició, perquè ens ha tocat fer el paper d'oposició, molt constructiva però molt combativa també. Diem les coses com creiem que han de ser, i algunes d'elles s'han reconegut per de l'equip de govern com a vàlides, i ens les han aprovat, encara que matisos. Tot és modulable en funció de les majories i nosaltres ens volem adaptar aquestes majories també per aconseguir fites, ho estem fent, i estem contents per això.

Aquest divendres a les 9 del matí hi ha ple, el ple ordinari de desembre. Li pregunto per un tema més logístic: per als regidors de l'oposició que treballeu fora de l'ajuntament, fer un ple en un matí d'un dia laborable que implica?
Doncs, implica deixar de fer coses que la teva professió t'obliga a fer, i has de moure coses d'agenda. Si jo, per exemple, que soc advocat, hagués tingut una compareixença judicial, encara que jo tingui un ple, no me la canviaran. He tingut sort i no ha coincidit amb res, per tant, puc anar-hi, però potser hi ha altres companys regidors que potser sí que han tingut algun problema, ho desconec. També és veritat, però, que les dates eren complicades i fer-ho un altre dia a la tarda hagués sigut possible, però no era fàcil i ho comprenc des d'aquest des d'aquest punt de vista. Ara, el problema és per als que tenim una altra professió i la desenvolupem els matins.

Ara que es va aprovar la possibilitat de delegar el vot per causes de permisos de maternitat o altre baixes, també es podria delegar, per un cas com el teu, per exemple, si divendres hagués tingut un judici?
Diria que no està contemplat, però tot és revisable.

Anem ja al contingut del ple. Divendres hi ha moltes coses importants a aprovar, però segurament les més importants són el pressupost i les ordenances fiscals de l'any que ve. Ens pot avançar ja si el PP aprovarà aquests pressupostos? En la votació inicial del 20 de novembre hi van votar en contra.
No vull avançar el vot perquè encara hem d'acabar de reflexionar-ho i valorar-ho amb el grup municipal del Partit Popular, però també amb els òrgans del partit. De moment desconeixem si algunes de les al·legacions que hem presentat nosaltres seran acceptades o no i, per tant, dependrà d'això si votem en contra, ens abstenim o a favor. Evidentment, mai pots estar 100% satisfet amb el resultat d'una negociació si estàs intentant que el govern accepti algunes de les al·legacions que has presentat, però si s'acceptessin una majoria, nosaltres estaríem a favor de valorar-ho satisfactòriament, però no sabem si serà així, per tant, fins que no ho sabem, no determinarem quin serà el sentit del nostre vot.

Pot dir breument quines al·legacions han presentat i amb quina orientació?
Sí, bàsicament en ordenances fiscals, que creiem que hi ha molt recorregut per millorar-les perquè la tributació a Sant Cugat canviï a favor de determinades dinàmiques. Nosaltres creiem que s'ha de fomentar molt més la implantació d'empreses i el desenvolupament de les empreses que ja estan implantades i creiem que s'hi han d'aplicar bonificacions. Però també a qüestions adreçades a les famílies. Creiem que també s'ha d'apostar per reduir tributació a les famílies que tenen persones amb discapacitat a càrrec, que tenen més despesa que una família que no té aquestes càrregues. També amb ajudes a una mobilitat més sostenible. Creiem que si s'aposta des de les administracions públiques per una mobilitat més sostenible no contaminant, doncs s'ha d'afavorir. I si no s'afavoreix, la transició serà molt més llarga. I després, en el pressupost, també hi ha qüestions de concepte econòmic de com ha de ser la despesa de Sant Cugat, però també la inversió. Des d'aquest punt de vista entenem perfectament la tasca de contenció que s'està fent des del govern perquè és absolutament necessària, tenint en compte com ha quedat l'ajuntament en l'últim mandat, no que ha quedat molt malmès amb un dèficit el 2023 de 25 milions, sumant el dèficit de 9,5 milions del 2022, segons l'equip de govern. Això ha sigut una irresponsabilitat absoluta del govern anterior, que nosaltres hem estat combatent i denunciant, i ho continuarem fent fins que Esquerra, que és part del problema, estigui fora del govern. Entenem que un govern format amb un dels partits que ha provocat aquesta situació econòmica nefasta, estigui ara al govern, és incompatible amb què el problema se solucioni, tret que estigui de convidat de pedra, i per estar de convidat de pedra més val que estigui fora del govern.

Ara volia entrar evidentment amb el tema retallades, però vull estirar el fil de les bonificacions. Precisament, quan es van votar inicialment les ordenances en el ple del 16 d'octubre, en aquest cas sí que hi van votar a favor perquè contemplava aquesta bonificació a les famílies nombroses, malgrat que no estaven d'acord amb el canvi de bonificacions amb els cotxes elèctrics. Com quedarà aquest tema? Hi haurà topall econòmic a la bonificació de l'IBI de les famílies nombroses? Recordem que el govern anterior el va posar a 50.000 euros per unitat familiar. Des d'ERC es diu que hi haurà un topall econòmic.
No ho sé, encara no se sap com quedarà i, per tant, no em puc pronunciar. Que es pacti una cosa amb una moció i que després digui Esquerra, que és un dels dos partits integrants del govern, el minoritari, digui que això no serà així, em va sorprendre molt. Com que hi ha dos partits i ho han d'acordar entre ells, diria que tenen un problema. No sé com acabarà, però el meu desig, el nostre desig com a partit, és que es respecti la moció que es va aprovar per majoria al ple i que ells mateixos, ERC van aprovar també.

En aquesta contenció de despeses, el govern ha decidit avançar algunes despeses previstes pel 2024 al 2023. És a dir, inflar més aquests 25 milions, em sembla que són uns 8 milions més, per descarregar el 2024 i mirar d'acabar de tancar-lo amb números verds. Està d'acord amb aquest moviment, és a dir, donar el 23 per perdut amb els diners que siguin 32, 34, 35 milions, per poder tenir un 2024 en positiu?
Absolutament. Crec que és el millor per la salut econòmica de l'ajuntament, i per una raó molt bàsica: aquesta dinàmica econòmica nefasta que es va dur a terme en l'anterior mandat ha donat com a resultat aquest dèficit, i a conseqüència d'aquest dèficit, la intervenció de l'ajuntament per part dels organismes de control de la Generalitat. I això, que no havia passat abans, és molt greu, i aquí ningú ha assumit responsabilitats, al contrari, encara es reafirmen en la seva tasca de govern provocant aquest dèficit. Això ja és surrealista. Clar, estem intervinguts, bé, és una pseudo intervenció... Estem controlats i no podem fer inversions. Hem de sortir d'aquesta situació, i si per sortir d'aquesta situació s'ha de fer un esforç més gran el 2023, fem-ho. Nosaltres som partidaris de fer-ho i som partidaris que el 2024 quedem lliures d'aquesta intervenció, estiguem sanejats i puguem mirar cap endavant per fer les inversions que Sant Cugat necessita.

Ara criticava la gestió de l'anterior govern. D'aquests 25, o potser 33 o 34, milions finals de dèficit, quina part és imputable directament a la mala gestió del govern? És a dir, ells defensen que hi ha una part externa a l'ajuntament, com la pandèmia, les plusvàlues o la inflació per la guerra a Ucraïna. Vostès han calculat quina és la part real de mala gestió? Per què si no en l'imaginari col·lectiu queda que el govern anterior ha dilapidat 25 milions d'euros.
S'ha de diferenciar entre dèficit econòmic, com a resultat d'un mandat, que això es veurà com acaba el 2023, de dèficit econòmic, però una altra cosa és el dèficit pressupostari. A l'inici de l'exercici aprovem un pressupost que 'crec' que tindrem 150 milions d'ingressos i, per tant, gastarem 150 milions i ens quedem a zero. Això seria un pressupost amb equilibri pressupostari. El que ha passat a la realitat el 2022, ja, és que els ingressos pressupostats no van ser els 152 milions que tenien previstos, perquè es van equivocar... Bé, no es van equivocar, ho van fer malament, i et diria que expressament. Perquè clar, ja sabien perfectament que es reduirien els ingressos de les plusvàlues pel canvi de llei. I també es podia calcular que a Sant Cugat hi havia molta gent que es pot posar plaques solars al sostre de casa seva, a les unifamiliars i a les plurifamiliars. No fer aquesta previsió correctament ha provocat el dèficit, no la pandèmia. La pandèmia és un altre tema i l'ha patit tothom. I no tothom a Espanya, tothom al món, no tots els ajuntaments. I moltíssims, diria que la majoria, no s'excusen en la pandèmia pels problemes que han tingut econòmicament, sobretot perquè hi ha altres problemes que si determinen el dèficit que tenim avui. Si hi ha un problema que són les plusvàlues i les bonificacions de l'IBI que han provocat aquest problema, per què s'excusen amb la pandèmia? És que jo això no ho acabo d'entendre. És ridícul i una excusa, en aquest cas tenir en compte que és un tema econòmic, una excusa de mal pagador.

Un cop un govern es troba amb aquest dèficit i ha de decidir tapar aquest forat, el que és cert és que es pot fer de diferents maneres. És una decisió política, i fins i tot ideològica, fer-ho d'una manera o d'una altra. Per exemple, entre altres, apujar o no impostos per evitar retallar tant. Aquest govern ha decidit no fer-ho i, en aquest cas, el Partit Popular hi va estar d'acord. En el fons, no deixa de ser també de fer política decidir com retalles. No tot és culpa de l'anterior govern.
Jo crec que sí. L'anterior govern ha sigut incompetent i ha provocat un forat tenint en compte que Sant Cugat és un municipi, des del punt de vista d'ingressos, ric. Els ingressos estan allà i sempre estan allà, excepte que t'equivoquis en calcular com i en quina mesura. Nosaltres ara podríem fer un pressupost de 200 milions? Sí, pensant que cobrarem 200 milions d'impostos. Però és que no és el cas. Amb les eines que tens no recaptaràs 200 milions i, per tant, si et comences a gastar aquests 200 milions al principi del mandat, acabaràs amb un dèficit, és bastant evident, no? Això li passa a qualsevol Ajuntament, a qualsevol administració, i a qualsevol família. Són números, no pots estirar més el braç que la màniga, i és això el que s'ha fet. I això està dit pel propi govern, per boca tant del senyor Puigneró, el senyor Brugarolas i l'alcalde també ho ha dit.

Al final, nosaltres som molt bel·ligerants amb aquestes actuacions, amb aquestes maneres de fer, i ara voler traslladar a la ciutadania via més impostos aquestes males praxis del govern anterior, creiem que no és tolerable. La gent no ha de pagar els errors dels polítics de l'anterior mandat, seria una mala praxi política fer-ho. Jo crec que avui dia el que s'hauria de fer és reduir la càrrega tributària als ciutadans de Sant Cugat. Paguen molt d'IBI, paguen molt de l'impost de plusvàlues, les empreses paguen molt de l'IAE. Al final, la càrrega Tributària és un conjunt entre l'administració local. l'administració autonòmica i l'administració estatal i entre tots, al final la gent està pagant molts impostos a Espanya. Hi ha altres països que estan igual, evidentment, però n'hi ha molts altres que funcionen molt bé i que la càrrega està molt, molt per sota. De fet, hi ha administracions locals que tenen impostos per sota i també funcionen molt bé, o sigui que a mi no em val l'excusa de si no recaptem, no podrem donar bons serveis, perquè si podrem donar bons serveis, és una qüestió d'eficiència. Tot val diners i tot és clar, sí, i jo no dic de treure els impostos, evidentment que no, però sí d'abaixar una mica la càrrega Tributària perquè ja és prou alta.

Aquest 2023, el govern ja ha aplicat algunes retallades en algunes coses concretes. Segurament, una de les més visibles, no diré de les més importants, això depèn de cadascú, són les activitats de Nadal. S'ha reduït gairebé a la meitat el pressupost de l'any anterior. Hi ha moltes famílies amb nens i nenes petits que s'han queixat que aquest any no hi ha Envelat, i moltes diuen: "S'han apujat el sou i han retallat l'Envelat".
Aquest argument és molt bàsic. No és que s'hagin apujat el sou, sinó que els sous de l'equip directiu de l'ajuntament i dels càrrecs electes han tornat als nivells que estaven en abans del tripartit. Va ser el tripartit qui va abaixar la retribució d'aquests càrrecs electes i d'aquest cos directiu, però alhora va augmentar la despesa en cos directiu perquè va ampliar-lo. Al final, la despesa ha augmentat, em sembla, que un 6% al de l'anterior mandat, però la inflació, des que va començar l'anterior mandat és molt superior. Per tant, és un argument fals que costi més diners, no perquè no costa més diners. Segona qüestió, jo soc partidari que a l'administració pública hi hagi directius de qualitat. Aquest equip de govern sembla que també pensa el mateix perquè tant Esquerra com Junts han aprovat un cartipàs amb un equip directiu que pensen que és millor que l'anterior, i per això se l'ha de retribuir millor. El que no estem d'acord és que aquell equip directiu que cobrava uns sous un 6% inferiors, però que va provocar un dèficit de 25 milions d'euros el 2023 i de 9,5 el 2022, aquestes persones haurien de tornar els diners. Per tant, les coses s'han de retallar, però jo sento molt que s'hagin hagut de retallar les despeses de Nadal. Jo crec que hi ha moltes altres partides a on, avui dia, es podria retallar per no haver de prescindir de l'Envelat, i no s'està fent. I és en aquest sentit que hi ha coses que no estem d'acord amb aquest govern. Però que sí que s'ha de retallar per culpa de l'anterior govern, és evident, i que es fa demagògia amb el tema dels sous, és evident també.

Que s'ha de retallar perquè hi ha hagut un dèficit, això és evident, ara, sí que es pot criticar com retalles, si ho fas d'una manera o d'una altra. A això em referia abans, que potser no m'he expressat bé.
Sí.

Canviem de tema. La construcció de l'edifici de l'escola La Mirada. Ara el tema el tenim als jutjats, dels tres contenciosos presentats pels ecologistes, la jutgessa n'ha resolt un a favor de l'ajuntament, el del trasplantament dels arbres, que impedia l'inici de les obres, però no ha aixecat les mesures cautelars encara perquè la sentència no és ferma, encara que l'Ajuntament tindria l'opció de demanar l'execució provisional d'aquella sentència. Dit això, el divendres en el ple els partits polítics us trobareu amb dues mocions sobre la taula d'aquest tema. Per un costat, una del PSC que demana a l'Ajuntament, precisament, que demani l'execució provisional de la sentència per poder reprendre les obres de seguida, i una altra de Junts que aposta per ubicacions alternatives i que considera que seguir el camí del bosc de Volpelleres, malgrat aquesta, sentencia, ens encallaria encara més als jutjats. Davant d'aquesta situació, el Partit Popular a quina de les dues mocions donarà suport?
Doncs és una qüestió amb la qual ara no em pronunciaré. Ara anirem desgranant cada una de les coses que has dit perquè són importants. La Mirada s'ha convertit en un tema de ciutat, gràcies també a la insistència dels pares i mares de l'escola i també suposo de la direcció. El tema dels procediments judicials: el procediment dels arbres i el trasplantament i les mesures cautelars per un costat; el procediment contra la modificació del planejament urbanístic; i el procediment contra el projecte constructiu de l'escola. Els dos primers estan pendents de resoldre encara i queda temps. I el primer que s'ha resolt a favor de l'Ajuntament i en el qual hi havia unes mesures cautelars.

L'Ajuntament ara, tenint una sentència a favor, podria demanar l'execució provisional, encara que hi hagi unes mesures cautelars perquè hi ha sentència, però no seria prudent. De fet, per mi seria temerari demanar-la perquè la sentència podria ser revocada en segona instància. Després estàs trasplantant i a mig trasplantar et diuen que no, que no està ben fet... i tot és recurrible al Tribunal Suprem. Per tant, és difícil aquest camí i és complicat discernir què és el que s'ha de fer, però al final has de decidir com a equip de govern, i nosaltres com a partits de l'oposició també hem de decidir què proposem. També, evidentment, parlant amb les famílies que tenen els seus drets. Tenim allà una escola amb barracons, perquè se li poden dir mòduls, però són barracons de tota la vida. Per tant, hem de ser curosos amb la legalitat jurídica, però també amb les necessitats de la ciutat. En aquest tema l'equip de govern ho té complicat, però nosaltres els demanem que posin tot el bon criteri possible per desllorigar aquesta qüestió. S'ha d'intentar trobar una solució que sigui satisfactòria per tothom -famílies, direcció i veïns-, o que no sigui dolenta per ningú. Aquesta és la qüestió.

El quid de la qüestió és quin és el camí més ràpid dels dos: si agafar ja una alternativa, o seguir insistint amb el bosc, l'escenari del qual és incert per totes aquestes incògnites judicials que ha dibuixat. Sabem que els temps judicials, i vostè ho sap millor que ningú, poden anar molt ràpids o molt lents. I, en canvi, l'alternativa implicaria, no diré començar de zero, però pràcticament. El quid de la qüestió està aquí ara mateix.
Aplicant un criteri de practicitat, seria això. Si fem un si fem un càlcul dels procediments judicials i de quant poden trigar a resoldre's 100%, arribem a un temps determinat, que el puc suposar per la meva experiència. Jo diria que molt ràpid no pot anar, però sí que pot anar molt lent, o no tan lent, però molt ràpid segur que no, tenint en compte el moment processal en el qual estem. Sí que és veritat que hem de ser pràctics, i valorar si passa això i anirem a un termini inassumible perquè els nens que estan avui a l'escola ja estarien a la universitat. O trobar una solució alternativa que sigui factible amb un termini molt inferior, tant inferior que surti a compte fer-ho mirant pels nens d'aquesta escola, llavor potser hauríem de mirar aquesta solució alternativa. Però és una qüestió a valorar perquè potser això no és possible, nosaltres no ho sabem.

Això ho sap l'equip de govern, si és que ho sap, perquè ho tenen estudiat. I a tot això es barreja una altra cosa. Fins dijous de la setmana passada alguns partits desconeixíem que existien uns informes, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, que posaven en dubte la idoneïtat de la ubicació de La Mirada al bosc. Alguns són més antics i altres són més recents. Hi ha altres informes que no, eh? Nosaltres pensàvem que sí que era idoni pels òrgans interns de l'Ajuntament, però hi ha altres qüestions que s'han d'estudiar perquè han sortit, són informes de tipus jurídic i ambiental i ens ho hem d'estudiar perquè són del dijous passat i el divendres hi va haver junta de portaveus i vam discutir sobre aquest tema. I la discussió no va ser fàcil, però l'equip de govern ha de prendre una decisió i ha de calcular els possibles escenaris. Jo demano que comptin també amb l'oposició, que per això estem, per construir, no per destruir, encara que no sigui fàcil perquè cadascú té la seva posició i alguns la fan servir políticament, no des d'un punt de vista pràctic i d'interès general.

Estem bastant fora de temps i volia fer-li altres preguntes, però sí que volia fer-li una precisió. Aquests informes de la Generalitat antics sí que es coneixien perquè són els informes que va demanar la Comissió d'Urbanisme en el seu moment a Medi Ambient, uns informes que no són vinculants. La Comissió d'Urbanisme els va estudiar i finalment va aprovar la ubicació de La Mirada al bosc.
Sí, en aquest cas som nosaltres els que no els coneixíem perquè no estàvem a l'Ajuntament i no teníem constància que existissin.
Álvaro Benejam

Això ha sigut una irresponsabilitat absoluta del govern anterior ,que nosaltres hem estat combatent i denunciant, i ho continuarem fent fins que Esquerra, que és part del problema, estigui fora del govern. Entenem que un govern format amb un dels partits que ha provocat aquesta situació econòmica nefasta, estigui ara al govern, és incompatible amb què el problema se solucioni

Álvaro Benejam

Que es pacti una cosa amb una moció i que després digui Esquerra, que és un dels dos partits integrants del govern, el minoritari, digui que això no serà així, em va sorprendre molt. Com que hi han dos partits i ho han d'acordar entre ells, diria que tenen un problema.  • Comparteix:

OPINA

Identifica't per comentar aquesta notícia.

Si encara no ets usuari de Cugat.cat, registra't per opinar.

Avís important

Tots els comentaris es publiquen amb nom i cognoms i no s'accepten ni àlies ni pseudònims

Cugat.cat no es fa responsable de l'opinió expressada pels lectors

No es permet cap comentari insultant, ofensiu o il·legal

Cugat.cat es reserva el dret de suprimir els comentaris que consideri poc apropiats, i cancel·lar el dret de publicació als usuaris que reiteradament violin les normes d'aquest web.