PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Resolució d’Alcaldia número 563, de 3 d’abril de 2008, relativa a la delegació de presidència del Consell Municipal de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat.

Resultat: Aprovat

Àmbit: Despatx d'ofici

Presentat per: Equip de govern