PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de Text refós de la Complementació i modificació de les NN.UU. del PGM en ordre a la implantació de benzineres en el municipi. (Expedient núm. 83002/07 – X/07/4153).

Resultat: Aprovat

17 vots a favor
7 abstencions

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho