PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació Text Refós de Pla de Millora Urbana de l’illa envoltada pels carrers Cerdanya, Av. Graells i carrer Vallespir del Polígon I del Pla Especial d’Ordenació del sector industrial de Sant Mamet. (Exp. núm. 81/001/07 – X/07/4002).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho