PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de cessió gratuïta de terreny municipal a favor de la Generalitat de Catalunya destinat a la construcció d’un Institut d’Ensenyament Secundari al sector Vullpalleres Oest. (Exp. núm. UA92/08/01 – X/08/006217).

Resultat: Retirat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de govern