PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de la relació certificada d’obligacions pendents de pagar a 31.12.2011 tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el RDL 4/2012.

Resultat: Aprovat

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho