PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de minuta de conveni entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès i proposta d’encomanda de gestió a Promusa.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: SERVEIS A LA CIUTADANIAEscolta-ho