PLENS

Detall punt del ple

Modificació de la instrucció reguladora de les bestretes de caixa fixa aprovada pel Ple de 18 de febrer de 2019. (Exp. 4923/2021).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de govern