PLENS

Detall punt del ple

Verificació de text refós de la modificació puntual de la regulació de l'ús industrial del Pla parcial d'ordenació del sector Turó de Can Mates - Ctra. Vallvidrera. (Expedient núm. 81006/18- 36258/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho