PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 173/2015 - Exp. 9336/2021 - Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener – Resolució Doc. 804-0-03/2019 3/116 13.04.2015 - Aprovació definitiva MpPGM als àmbits de Valldoreix i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho