PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de la segona i darrera pròrroga del contracte dels serveis sanitaris preventius i d'intervenció amb Cruz Roja Española. (Exp. 23926/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Equip de govern



Escolta-ho