PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 211/2018 - Exp. 31021/2019 - Josel, S.L.U. - Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan (àmbit sud-est) de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 31021/2019)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho