PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 248/2020 - Josel, S.L.U. - Resolució 05.06.2020 - MpPGM per a la implementació de mesures per l'increment del parc d'habitatge protegit a Sant Cugat del Vallès. (Exp. 29834/2020)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho