PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació Text Refós del projecte de Modificació puntual i transcripció a escala 1/000 del Pla General Metropolità i planejament vigent en els sectors Eixample Sud i Turó d'en Lluch Nord. (Exp. 83010/07-X/07/23341).

Resultat: Aprovat

13 vots a favor
11 vots en contra

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de GovernEscolta-ho