PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació provisional de la Modificació del Pla Especial de concreció de l'equipament i ordenació volumètrica a l'illa delimitada pels carrers Sevilla, Salamanca i Pontevedra. (Exp. núm. 82002/10).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TerritoriEscolta-ho