PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial al sector Turó de Can Mates-Ctra. de Vallvidrera. (Exp. núm. 81001/11).

Resultat: Aprovat

19 a favor
6 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho