PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de suspensió de llicències a l’àmbit de Can Barata. (Exp. núm. 83010/11).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho