PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'acord de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya perquè transfereixi el 9% de l’import que pertoca a aquest Ajuntament, en concepte de participació en els tributs de l’estat, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho