PLENS

Detall punt del ple

Proposta de delegació en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de les tasques de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic relacionats amb la taxa d’entrada de vehicles–guals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I COMERÇEscolta-ho