PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes de la tresorera de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL pel tercer trimestre de 2016 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ECONOMIA I HISENDAEscolta-ho