PLENS

Detall punt del ple

Moció institucional per avaluar l’aplicació de clàusules socials a la contractació pública de l’ajuntament i proposar aspectes de millora conjuntament amb les entitats i empreses del tercer sector de Sant Cugat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: MOCIONS INSTITUCIONALSEscolta-ho