PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació acords relatius a encomanda de gestió del Polígon d’Actuació “PA4 Turó de Can Matas” de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Valldoreix

Resultat: Retirat

Àmbit: URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE



Escolta-ho