PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte i donar compliment de la sentència del recurs contenciós administratiu núm. 88/14 interposat per Telefónica Móviles España, SAU davant la secció tercera de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalu

Resultat: Dació de compte

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho