PLENS

Detall punt del ple

Modificació de la denominació de dues Comissions Informatives i de la composició de la Comissió Especial de Comptes. (Exp. 39676/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Alcaldia

Presentat per: Equip de governEscolta-ho