PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’informe de control financer de la Intervenció General, corresponent a la contractació menor del segon, tercer i quart trimestre de l’any 2019. (Exp. 33637/20)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho