PLENS

Detall punt del ple

Aprovació inicial del text del Reglament del servei d’estacionament regulat en via pública a Sant Cugat del Vallès. (Exp. 11740/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

Presentat per: Equip de governEscolta-ho