PLENS

Detall punt del ple

Resolució anticipada, de mutu acord, de dret de superfície sobre finca de titularitat municipal. (Exp. 5669/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho